Ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor

En viktig ekonomisk fråga vad beträffar både vardagsekonomi och privatekonomi är hur mycket man egentligen får över i plånboken och en ny undersökning visar att det finns ganska stora skillnader vad gäller nivåer på löner om man jämför mellan män och kvinnor. När det gäller män som är anställda och jobbar inom sektorn som ingår i LO, alltså arbetare, så har männen en snittlön på runt 26 000 kronor i månaden. Kvinnor i samma sektor får inte mer än cirka 21 000 kronor i månaden. Skillnaden beror inte endast på individuella löner utan även på att män har andra yrken eller att de kanske oftare får avancera till en chefsposition.

När det gäller män och kvinnor i sektorn tjänstemän så är skillnaderna ännu större, för att inte säga mycket större. Denna sektorn har TCO hand om, inte LO. En kvinna tjänar i genomsnitt 33 000 kronor medan mannens genomsnittliga lön är 42 000 kronor. Skillnaden är alltså nästan 10 000 kronor, vilket ju är en ganska ansenlig summa vad gäller bruttolön. Frågan är dock om man har jämfört liknande jobb med varandra.

 

En annan skillnad mellan män och kvinnor, som kan påverka karriärmöjligheter, är hur pass mycket föräldraledighet som de olika föräldrarna tar ut. Ofta blir det kvinnan i hushållet som tar ut allra mest ledighet för vård av barn, vilket såklart är helt naturligt och troligen helt enligt egen vilja.

Under 2018 så var det hela 70 % av dagarna med vård av ett sjukt barn (med föräldrapenning) som togs ut av en kvinna. Detta behöver inte vara negativt, i alla fall inte om det är självvalt, men det leder såklart till att kvinnan får mindre pengar i plånboken. Tittar man på enskilda delar av Sverige, eller län, så står Skåne för en övervikt i statistiken medan Västerbotten drog åt andra hållet. Men, det finns många bakgrundsfaktorer annat än kön, inte minst utbildningsnivå. Det viktigaste torde dock vara att alla föräldrar själva får välja hur de vill fördela ansvaret.

Även om utvecklingen har gått framåt under de senaste fem åren så blir det inte helt jämställt vad gäller uttag av föräldraförsäkringen förrän om 20 år, runt år 2040, om man får tro TCO:s rapport om jämställdhetsindex vad gäller föräldraledighet.

Ute i stugorna runt omkring i vårt avlånga land så pratas det nog en hel del vid middagsborden om hu man ska göra med sin föräldraledighet och ofta blir det kanske så att den som redan jobbar för högst lön är den som jobbar på medan den med lite lägre lön blir den som är hemma om barnet är sjukt. Små löneskillnader kan alltså möjligen förstärkas av ett ojämnt uttag av föräldraledighet för vård av sjukt barn.

När vi ändå är inne på just stugor så kan det vara värt att nämna att det finns gott om billigt material att köpa för den som önskar bygga sin egen stuga, så ett sådant projekt kan vara värt att kolla upp kostnaderna för lite närmare. Kanske blir det även ett utmärkt pappaledighetsprojekt?

marinate