Den finansiella förmedlingens grunder

Det är bankerna som är finansiella intermediärer i den strikta bemärkelsen. Deras typiska funktion består i att ta emot besparingar och med dessa besparingar finansiera projekt och att erhålla en vinst på ränteskillnaden. Inom ett finanssystem utför marknaden, finansintermediärer, tjänsteföretag och andra finansinstitutioner finansbaserade uppdrag och beslut för hushåll och företag. Det är när finansiella förmedlare träder fram som medlare som en hel del insparningar sker gentemot att sluta kontrakt över marknaden. Den finansiella förmedlingen befattar sig med en effektiv allokation och transfer av finansiella resurser på olika projekt. I och med detta sker även så kallad löptidstransformering: detta är när långfristiga projekt finansieras med depotpengar med kort löptid, eller vice versa.

Andra fördelar med det moderna finanssystemet

Finansiella intermediärer reducerar sök-, värderings- och övervakningskostnader och skapar stordrifts- och samordningsfördelar gentemot ett finanssystem utan finansintermediärer. Finansiella intermediärer skapar alltså en enorm kostnadssänkning om man jämför med finanskontrakt över en marknad: genom transaktionssystemets struktur minskar de vilket kontrakt som helst vad gäller uppläggnings-, överenskommelse-, avvecklings-, anpassnings- och sanktionskostnader. Den moderna finansiella intermediationen har dock kommit i blåsväder inte minst på senaste tid i och med den sista finanskrisen. Här kan du läsa mer om några aktuella teorier om finansiell intermediation.

marinate