Multiples i företagsvärderingar

 

Denna artikel handlar om hur man använder multiple-metoden för att värdera ett företags aktier. Multiple-värderingar är enkla att genomföra och ger en första aning om vad ett företags aktiepris borde vara. Om dess aktiepris på marknaden är mycket högre kan man redan sålla bort företaget för vidare analys. Man torde hursomhelst inte vara rådd att basera sina slutgiltiga beslut om köp av aktier på multiple-värderingar.

Hur det fungerar

Med multiple-metoden väljer man först ut företag som har så lika verksamheter som möjligt med det företag man vill värdera. När man hittat ett antal företag med snarlika verksamheter fortsätter man med själva värderingen. Låt företag A, B och C vara företag som har verksamheter snarlika med företag X, som man vill värdera. Har företag A ett förhållande mellan aktiepris och vinst per aktie på 20, företag B på 15 och företag C på 25, kommer man dra snittvärdet (=20) och låta detta vara grunden för att värdera företag X. Om företag X har en vinst på 2 per aktie, blir priset för värderingen 40. Om aktien handlas på börsen för 140 kan man sålla bort denna aktie för vidare analys med relativ säkerhet. I denna artikel behandlas multipel-metoden vidare.

marinate