Investera smartare på börsen

I dagens läge med låga sparräntor är det många som letar efter alternativa placeringar för sitt sparkapital. Att investera på börsen innebär hög risk, och kapitalet kan snabbt minska i värde. Ser man till att minimera risken har man dock chans att öka sitt kapital väsentligt jämfört med placering på ett sparkonto.

Viktigt med diversifiering

Diversifiering innebär att man sprider risken genom att investera i olika typer av aktier och tillgångar. Det kan t ex vara att investera i olika geografiska områden, länder eller världsdelar. Investeringar i tillväxtområden som Sydamerika och Afrika medför oftast högre risk än investeringar i västvärlden. Ett annat sätt att sprida risken är att investera i olika branscher. Drabbas en bransch hårt av regleringar eller lågkonjunkturer bör man se till att inte ha hela sitt kapital samlat i en och samma bransch.

Ett smidigt sätt att diversifiera sina investeringar är att investera i fonder. Väljer man exempelvis en globalfond får man automatiskt spridning över hela världen och i en mängd olika branscher. Det finns fonder med olika typer av inriktningar, och investerar man i flera olika sprider man risken ytterligare. Det finns många olika faktorer som påverkar risken i en investering, och det bästa är att diversifiera så mycket som möjligt.

Investera långsiktigt

En annan viktig sak att ta ställning till är investeringens tidshorisont. Vet man att man behöver ha pengarna inom en snar framtid är det bättre att låta dem sitta på ett sparkonto tills dess, även om det kan vara lockande att placera dem på börsen. Har man en sparhorisont på minst fem år kan börsen vara ett alternativ för att öka kapitalet. Börsens genomsnittliga ökning per år är ca 8 %. Därmed inte sagt att den ökar samtliga år bara för att genomsnittet är positivt. Börsen kan vara riktigt sur vissa år, och därför är det vettigt att se det som en långsiktig investering.

marinate