Vikten av likviditet när man startar ett företag

Det är inte en enkel uppgift att starta och driva ett nytt företag, det är något som många entusiastiska nyföretagare har fått erfara. De flesta nystartade företag upphör med sin verksamhet redan under något av de första tre åren efter bildandet. Det finns flera olika anledningar till detta men en av de vanligaste orsakerna är att verksamheten rent ekonomiskt inte bär sig. Detta behöver emellertid inte betyda att företaget har en dålig affärsidé eller att företaget inte har tillräcklig omsättning. Tvärtom kan bolaget ha en lysande affärsidé och en bra omsättning, men ändå tvingas att lägga ner verksamheten.

Likviditeten är viktigare än resultatet

När man startar ett företag är det ofta för stort fokus på resultatet, det vill säga att verksamheten ska gå med vinst. Att en verksamhet går med vinst är i och för sig viktigt, men först i ett längre perspektiv. I ett kortare perspektiv är det mindre viktigt. Vad som är betydligt viktigare är att företaget har en bra likviditet. Det är likviditeten som är företagets livsnerv och det är den som avgör om det är möjligt att fortsätta med verksamheten.

Med likviditet avses att företaget har tillräckligt med medel för att betala sina löpande utgifter i form av till exempel leverantörsfakturor, skatter, löner med mera. Oftast består likviditeten av de medel som företaget har på sina bankkonton och i sin kassa. Tillgångar i form av byggnader eller lager utgör inte en del likviditeten. Dessa tillgångar kan inte användas för att till exempel betala de anställdas löner.

Åtgärder för att öka likviditeten

De flesta företag har problem med likviditeten under de första åren av sin verksamhet. Även om försäljningen fungerar väl ligger utgifterna i princip alltid före intäkterna, det vill säga räkningarna och lönerna ska betalas innan kunderna har betalt sina fakturor. Det är därför viktigt att man har kontroll på den löpande redovisningen och ständigt planerar företagets likviditet långt fram i tiden.

Ett företag som kan förutse att det kommer att bli problem med likviditeten kan vidta åtgärder i god tid. Ett alternativ är att kontakta Fakturino på https://www.fakturino.se för att få hjälp med att finna lösningar på de likviditetsproblem som är möjliga att förutse. Hos Fakturino får företaget tillgång till en personlig finansieringsexpert som kan komma med förslag och idéer på hur man kan öka företagets likviditet. Fakturino kan erbjuda ett stort antal olika lösningar. Några av de vanligaste lösningarna är att företaget ansöker om en företagskredit eller använder sig av factoring och belånar sina egna fakturor, samtidigt som man får hjälp med att driva in sina egna fordringar.

marinate