Risk och kapitalkostnad

I denna artikel kommer risk och avkastning samt kapitalkostnaden som ekonomiskt koncept förklaras.

Vad är risk?

En investerings risk kan förklaras som sannolikheten att den eftersträvade avkastningen på en investering inte uppfylls (utan blir lägre eller högre, ett så kallat symmetriskt riskbegrepp), eller att investeringen tappar sitt hela värde. På finansmarknaden antas investerare vara riskaverta, det vill säga att de upplever en förlust starkare än en vinst (om vinsten och förlusten är av samma magnitud). Att gå från 100 valutaenheter till 50 valutaenheter är alltså något som antas ha en starkare negativ effekt på investerare, än vad att gå från 100 valutaenheter till 150 har som positiv effekt. Riskaversion kan också skildras med ett annat enkelt exempel: En investerare har valet att erhålla en “säker” avkastning på 6% om ett år eller att till en sannolikhet på 50% erhålla en avkastning på 4% samt med en sannolikhet på de kvarstående 50% erhålla en avkastning på 8%. Om investerare är riskaverta, kommer de alla att välja det säkra alternativet. De kommer enbart att välja det riskabla alternativet om deras snittavkastning ligger någonstans över 6% (och exakt var den måste ligga, förklarar också styrkan/svagheten på varje investerares riskaversion).

Kapitalkostnad

Ordet kapitalkostnad betyder vad det kostar för ett företag att ta upp (ekonomiskt) kapital. Om man applicerar detta begrepp på aktiemarknaden kommer det alltså betyda vilken avkastning en investerare måste bli ersatt med för att han/hon ska investera i ett företags aktier. Då en investerare inte vet detta förrän han investerat och hållit sin investering, kommer han att räkna med investeringens förväntade avkastning.

Mer om ämnet

Mer om risk och avkastning kan också läsas i denna artikel.

marinate