Teknisk analys och fundamentalanalys

De två huvudsakliga metoderna för att värdera aktier kan man säga höra till antingen ämnesområdet teknisk analys eller området fundamentalanalys. Denna artikel ska beskriva de två metodernas användningsområden samt var de är oense.

Teknisk analys

Teknisk analys tar hjälp av charttekniker för att härleda beslut om köp, behållning eller avyttring av en aktie. Den som använder sig utav teknisk analys är aktiv inom kortsiktig trading. Det är den mer spekulativa av de två metoderna eftersom man bortser från aktiens egentliga värde: fastän ett sådant värde är nästintill omöjligt att fastställa försöker man inom fundamentalanalys att utveckla ett omfång för det, en så kallad range. Teknisk analys används vidare även för derivata instrument.

Fundamentalanalys

Inom fundamentalanlys handlar det om att med hjälp av ett företags utveckling till dags dato försöka bestämma dess egentliga eller intrinsiska värde som baseras på framtida vinster. Det är en metod som erkänner att fastän ett företags intrinsiska värde kan vara väldigt långt ifrån dess börskapitalisering, så borde dessa två långsiktigt konvergera. Det är alltså en strategi för långsiktig investering.

Vilken metod bör jag använda mig av?

Denna artikel handlar om ämnet fundamentalanlys mot teknisk analys för den mer intresserade.

marinate