Earnings management: två exempel

Ett företags styrelse kan ha olika anledningar att manipulera den bokföringsmässiga vinsten. I den här artikeln betraktas det fall där styrelsen försöker blåsa upp den aktuella periodens vinst och det motsatta fallet, där man sparar på den aktuella periodens vinst för att förstora framtida perioders vinst. Det är viktigt att förstå att alla manipulationer av den aktuella periodens vinst kommer att omvändas i framtiden. Att manipulativt minska reserverna för osäkra fordringar kommer att gå i bakslag när sanningen kommer fram.

Borrowing income from the future

Denna variant av earnings management innehåller alltid en manipulativ ökning av omsättningen eller en sänkning av kostnaderna. Att genomföra denna sorts manipulation av företagsvinsten har en ganska klar anledning: styrelsen vill visa upp en högre lönsamhet än vad som egentligen är fallet.

Saving income for the future

Den andra varianten av earnings management sker när styrelsen minskar omsättningen eller höjer kostnaderna. Denna variant kan utövas när styrelsens ersättning är beroende av framtida inkomst. En extrem variant av detta är när en ny styrelse nedskriver mycket och tillskriver den gamla styrelsen den därav lägre vinsten (eller den större förlusten) för att generera högre framtida vinst.

Mer om earnings management kan man läsa här.

marinate