Discounted cash flow i företagsvärderingar

Denna artikel handlar om DCF-metodens för- och nackdelar för att värdera företag eller företagsaktier. Med DCF-metoden har man free cash flow som värderingsbas. Det betyder med andra ord att värderingen kommer bli högre ju mer free cash flow ett företag genererar. Anspråkare för denna metod säger att bokföringsmässiga vinster inte ska användas som värderingsbas för att de blandar in för “mjuk” information. Om investerare vill ha cash, varför ska man inte använda kassaflödet ett företag genererar som grund för en värdering?

Ta till exempel ett företag som investerar starkt: dess free cash flow kan vara negativt. Detta betyder självklart inte att det planerar att ha negativt fritt kassaflöde över hela sin livstid, vilket skulle stå emot ett företags levnadsgrund (att tjäna pengar för ägarna). Självklart investerar det för att ha ett högre kassaflöde i framtiden! Men det kan vara svårt att förutspå när det fria kassaflödet blir positivt, och ju längre in i framtiden man baserar sin värdering på, desto osäkrare kommer den att vara. Enligt DCF-metoden är det också positivt om ett företag inte investerar! Detta är absurt, för det är verksamheten och investeringarna som genererar värde i ett företag. Mer information om DCF-metoden finns här.

marinate