Kapitalstruktur och financial leverage

Denna artikel ska på ett enkelt sätt förklara vad financial leverage (“hävstångseffekten”) innebär samt vad det har för konsekvenser för den moderna finansteorin. Ett företags vinst i förhållande till det investerade egna kapitalet reflekterar de egna medlens relativa lönsamhet:

  • ROE (Return on Equity) = Vinst/Eget kapital
    Ett företags vinst kan alltså inte betraktas frånskilt det egna kapitalet. Eget kapital är bundet, det vill säga investerat. Om man investerat 100 valutaenheter (VE) är en vinst på 20 VE relativt likvärdigt en vinst på 5 VE om man investerat 25 VE.

Detta i praktiken ofta använda ROE måste dock anvädas konsekvent. Skälet ligger i det faktum att det egna kapitalets risker inte tas hänsyn till med detta mått. Vad som menas med det förstås bäst med ett exempel. Ett företag måste ju först betala kapitalgivarna innan det betalar sina andelsägare – därav begreppet riskkapital – och ju mer skulder det har desto större risk löper andelsägarna att inte bli ersatta till den utsträckning de vill.

Därutöver är det faktum att främmande kapital betingar en överproportionell lönsamhet på det egna kapitalet så länge räntan på det främmande kapitalet ligger under kapitalkostnaderna på det egna kapitalet, och en överproportionell minskning i lönsamheten på det egna kapitalet om räntan på det främmande kapitalet råkar bli högre än kapitalkostnaderna på det egna kapitalet. Men hur är det möjligt? För att förstå detta behöver man än en gång ta ett exempel.

Ett företags verksamhet och finansiering

Ett företag har tillgångar som det använder i sin verksamhet för att producera varor. Låt oss ta ett exempel på ett företag som har enbart maskiner på 100 VE samt material på 100 VE som det kombinerar i dess processer för att producera varor. Nu är frågan i detta sammanhang hur företaget finansierar dessa tillgångar. Säg att det är ett företag utan främmande kapital. Då kommer ju de 200 VE att vara finansierade totalt med eget kapital. Producerar företaget en vinst på 20, kommer ROE att vara lika med 10%. Har det hälften främmande kapital och hälften eget kapital, beror ROE på vad det främmande kapitalet kostar, alltså dess ränta. Säg att denna är 5%: på 100 VE (som är det främmande kapitalet), kommer företaget ha ränta på 5 VE. Dessa räntor måste ju dras av vinsten som i det rent egenkapitalfinansierade företaget tillföll ägarna: som sagt måste företaget först betala kapitalgivarna. Då ligger vinsten på 15 VE, och ROE ligger på 15/100 = 15%.

Logiken är också lätt att förstå: om det kostar ett företag mindre att finansiera verksamheten med skulder än med eget kapital, kommer det tjäna mer på sitt egna kapital.

Den som vill kan läsa mer om hävstångsformeln på svenska Wikipedia.

marinate