Ta ut lån på fastigheten och investera i en ny

Är du fastighetsägare och känner att du vill utöka mängden fastigheter, men saknar kapital? I så fall kan du göra som många andra företagare och privatpersoner. Ta ut kapital från fastighetens värde genom lån. På så vis får du ut pengar snabbt och enkelt som du kan investera i en ny fastighet och öka kassaflödet säkert och effektivt.

Utöka ditt imperium

Tack vare en brännhet bostadsmarknad så har värdet på fastigheter stigit enormt de senaste tio åren. Det har gjort att både företagare och privatpersoner har fått ett stort tillskott i kassan genom att bara hänga med på tåget och njuta av prisuppgången. Om du har gjort bra ifrån dig med dina befintliga fastigheter så har du möjlighet att utöka ditt imperium genom att ta ut en del av värdeökningen från fastigheterna i form av lån. På så vis får du ta del av värdeökningen utan att göra dig av med fastigheterna via en försäljning och du kan snabbt och enkelt investera i nya fastigheter och utöka dina tillgångar.

Skaffa hjälp

Om du har många fastigheter att hålla reda på kan det bli väldigt komplicerat med alla in- och utgifter man ska ha koll på. Dessutom kan försenade hyresinbetalningar vara en riktig pina att hålla ordning på och se till att hyresgästen betalar. Men med hjälp av en ekonomisk förvaltning behöver du inte tänka på det, då de sköter allt det där åt dig. De ser till att hyresinbetalningarna kommer in och tar hand om alla juridiska problem som kan uppstå om en hyresgäst inte betalar. Som företagare behöver du inte ägna dig åt en massa pappersarbete och juridik, utan kan koncentrera dig på att ägna dig åt det du kan bäst, nämligen att investera rätt och se till att företaget går bra.

Har du i dagsläget bara ett fåtal fastigheter kanske du kan klara av allt pappersarbete själv, men om du i framtiden utökar antalet fastigheter kan det vara en riktigt god idé att ta hjälp av en ekonomisk förvaltning.

marinate