Personaloptioner: kostnad eller inte?

Debatten om huruvida personaloptioner som har ett realvärde när de utövas ska betraktas som en kostnad för företaget som emitterar aktierna eller inte har pågått sedan länge. Kostnaden att betrakta (per option) är i detta fall skillnaden mellan aktiens marknadsvärde och det förutbestämda säljpriset. I denna artikel granskas det starkaste argumentet för och det starkaste argumentet mot behandlingen av personaloptioner som bokföringsmässig kostnad. I nuläget behandlas personaloptioner med realvärde vid utövning inte som kostnad vare sig efter IFRS eller US GAAP. Hur personaloptioner fungerar kan man få reda på här.

Argument för att betrakta utövade personaloptioner som kostnad

Om ett företag skulle bevilja sina anställda aktier istället för optioner så kommer nog de flesta vara överens om att företagets kostnad för denna transaktion är summan det annars skulle ha fått om det hade sålt aktierna för det aktuella marknadspriset till investerare. Enligt detta argument är det

exakt samma sak med personaloptioner: När ett företag beviljar optioner till sina medarbetare, avstår det från möjligheten att få pengar från optionssäljare som skulle kunna ta samma optioner och sälja dem i en optionsmarknad till investerare.

Argument för att inte betrakta utövade personaloptioner som kostnad

Anledningen till att ett företag beviljar sina medarbetare optioner är att öka företagets vinst genom en större produktivitet. Som man vet har ett företags vinst en positiv effekt på dess akties marknadspris, om allt annat förändras lika. Som skrivet ovan är kostnaden att betrakta per option skillnaden mellan aktiens marknadsvärde och det förutbestämda säljpriset. Det blir dock helt omöjligt att spå vad aktiepriset vore om företaget inte hade beviljat optioner till medarbetarna, vilket i sig förmodligen lett till en högre vinst och därmed till ett högre aktiepris!

Facit

Båda sidor visar starka argument. Om ett företag endast betalade för all sin verksamhet med optioner skulle det – om man följer dagens regler – bara ha intäkter på sin resultaträkning och inga kostnader! Det är däremot omöjligt att spå vad aktiens pris vore om företaget inte hade beviljat optioner, om företaget i själva verket har gett sin personal optioner och därmed gått med en förmodat högre vinst. För säkerhets skull torde en kompromisslösning vara möjlig: faran är i dagens läge att investerare blir “lurade” på sina aktieköp om företaget har allt för stora icke-bokförda kostnader som härrör från beviljade optioner. Här kan läsas mer om personaloptioner.

marinate