Futures och forwards

Denna artikel beskriver futures och forwards. Dessa är derivata finansinstrument vars pris härleds från dess underliggande tillgångs pris (till exempel aktier, handelsvaror o.s.v.). Ett forwardkontrakt innehåller en överenskommelse att köpa eller sälja en viss tillgång någon gång i framtiden till ett visst förutbestämt pris. Futures och forwards har en identisk kontraktstyp, men futures handlas över börser.

Ett typiskt användningsområde för futures och forwards

Futures (och forwards) har den nyttan för köparen att denne kan säkra sig mot förändringar i en tillgångs framtida pris. Om till exempel ett kaffemaleri har anledning att frukta att priset på kaffet från sin principiella leverantör i Brasilien kommer att bli mycket högre än vad det var förra året på grund av en dålig klimatutveckling under det aktuella året, kan det säkra priset för det aktuella årets skörd redan nu. Om priset vid skörden faktiskt är högre än det pris som kaffemaleriet ingick i kontraktet, exklusive kostnaden för att säkra sig, har företagets säkringsstrategi varit lyckad.

Den som förpliktar sig att köpa en tillgång med ett future- eller forwardkontrakt säger man ta en long-position, medan den som förpliktar sig att sälja den tar en short-position.

Här finns mer om skillnaden mellan futures och forwards.

marinate